[1]
Grudzewski, W.M. i Hejduk, I. 2016. Systemy zarządzania wiedzą a efektywność innowacyjna przedsiębiorstw. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(22) (kwi. 2016), 156–170.