[1]
Chmielecka, E. 2016. Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno?. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(23) (luty 2016), 7-18.