[1]
Pawłowski, K. 2016. Wpływ rankingów i akredytacji na markę szkoły wyższej działającej na konkurencyjnym rynku - artykuł dyskusyjny. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(26) (luty 2016), 19-31.