[1]
Góral, M. i Walczak, D. 2016. Debata publiczna nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym - sprawozdanie i próba analizy. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(26) (luty 2016), 71-97.