[1]
Dąbrowa-Szefler, M. 2016. Problemy zapewnienia jakości kształcenia w literaturze i w praktyce szkół wyższych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(26) (luty 2016), 107-122.