[1]
Kochanowski, J. 2016. Ponowoczesne społeczeństwo wiedzy - kilka uwag porządkujących. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(27) (luty 2016), 83-94.