[1]
Biały, K. 2016. Szkolnictwo wyższe w Polsce w warunkach rynkowych a proces budowy społeczeństwa opartego na wiedzy - kilka uwag krytycznych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(28) (luty 2016), 34-48.