[1]
Sauerland, K. 2016. Idea uniwersytetu - aktualność tradycji Humboldta?. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(28) (luty 2016), 89-96.