[1]
Dąbrowa-Szefler, M. i Gałkowski, A. 2016. Strategiczne problemy nauki polskiej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(29) (luty 2016), 7-18.