[1]
Sosnowska, A. i Łobejko, S. 2016. Współpraca placówek naukowych i firm innowacyjnych - doświadczenia oraz oczekiwania polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(29) (luty 2016), 47-56.