[1]
Goćkowski, J. 2016. Demagog i sofista nauczycielami wiedzy w demokracji masowej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(30) (luty 2016), 30-43.