[1]
Kukliński, A. 2016. Systemy demokratyczne wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(30) (luty 2016), 44–52.