[1]
Skinder, M. 1. Realizacja postulatów Procesu Bolońskiego w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych województwa kujawsko-pomorskiego. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(30) (1), 75-84.