[1]
Parkitna, A. 2016. Wiedza jako świadomy wybór przyszłości - na przykładzie Finlandii. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(30) (luty 2016), 85-93.