[1]
Bajerski, A. 2016. Prywatne szkolnictwo wyższe w Republice Czeskiej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(30) (luty 2016), 94–103.