[1]
Jabłecka, J. i Kochanowski, J. 2016. Uwagi Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego do założeń reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(31) (luty 2016), 13-21.