[1]
Jabłecka, J. 2016. Foresight - czy tylko korzyści, czy także ograniczenia?. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(32) (luty 2016), 5-9.