[1]
Jańczuk, E.A. i Urban, J. 2016. Podejście holarchiczne w realizacji projektów typu foresight. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(32) (luty 2016), 41–59.