[1]
Kononiuk, A. i Magruk, A. 2016. Powiązania foresightu regionalnego z nowoczesnym zarządzaniem przedsiębiorstwem produkcyjnym. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(32) (luty 2016), 74-83.