[1]
Kwiek, M. 2016. Wprowadzenie. Finansowanie szkolnictwa wyższego w warunkach permanentnej (międzysektorowej) konkurencji o środki publiczne. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 47, 1(47) (cze. 2016), 7-12. DOI:https://doi.org/10.14746/nsw.2016.1.1.