[1]
Lewicki, J. 2016. Nowe wyzwania walidacji w polskich uczelniach – potwierdzanie efektów uczenia się osiągniętych poza szkolnictwie wyższym. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 47, 1(47) (cze. 2016), 145-162. DOI:https://doi.org/10.14746/nsw.2016.1.6.