[1]
Anielska, A. 2016. Polskie szkolnictwo wyższe wobec studentów nietradycyjnych. Strategie uczelni w obszarze kształcenia dorosłych jako problem badawczy. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 47, 1(47) (cze. 2016), 121-144. DOI:https://doi.org/10.14746/nsw.2016.1.5.