[1]
Marginson, S. 2016. To, co publiczne i prywatne w szkolnictwie wyższym. Synteza podejścia ekonomicznego i politycznego. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 48, 2(48) (grudz. 2016), 17-40. DOI:https://doi.org/10.14746/nisw.2016.2.1.