[1]
Wróblewska, M.N. 2017. Ewaluacja „wpływu społecznego”? Nie naśladujcie Brytyjczyków! Wywiad z Davidem Sweeneyem, dyrektorem Higher Education Funding for England (HEFCE) do spraw Badań, Edukacji i Transferu Wiedzy. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 49, 1(49) (cze. 2017), 157–166. DOI:https://doi.org/10.14746/nisw.2017.1.8.