[1]
Wróblewska, M.N. 2017. Ewaluacja „wpływu społecznego” nauki. Przykład REF 2014 a kontekst polski. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 49, 1(49) (cze. 2017), 79-104. DOI:https://doi.org/10.14746/nisw.2017.1.5.