[1]
Szmidt, J. 2017. Dyskusja przed Narodowym Kongresem Nauki – refleksje. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(50) (wrz. 2017), 315-331. DOI:https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.18.