[1]
Jajszczyk, A. 2017. Szkolnictwo wyższe – potrzeba całościowej reformy. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(50) (wrz. 2017), 77-90. DOI:https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.3.