[1]
Brzeziński, J.M. 2017. O poprawianiu (ale też i o psuciu) systemu przeprowadzania awansów naukowych w Polsce w latach 1990-2017. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(50) (wrz. 2017), 147-172. DOI:https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.7.