[1]
Sułkowski, Łukasz 2017. „Fuzjomania” akademicka. Czy Polskę czeka fala konsolidacji uniwersytetów?. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(50) (wrz. 2017), 173-188. DOI:https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.8.