(1)
Rzyska, A. Framing W Badaniach Szkolnictwa wyższego – przegląd międzynarodowych periodyków Naukowych. nisw 2018, 117-139.