(1)
Małecka, M. O Behawioralnym podejściu Do Badania Prawa, Paradoksie, Do którego Prowadzi I Sposobie Jego przezwyciężenia. nisw 2013, 19-42.