(1)
Świrek, K. Trzy końce Ideologii – najważniejsze Dwudziestowieczne ujęcia Problemu. nisw 2013, 43-55.