(1)
Kietlińska, B. Jak Za Pomocą Metod jakościowych Zbadać zmysłowy odbiór Miasta?. nisw 2013, 131-142.