(1)
Wróbel, A. Smoleńska Roszada 2010. Walka O wartości Czy Gry rzeczywistością. nisw 2013, 167-183.