(1)
Niedbalski, J. Komputerowe Wspomaganie Analizy Danych jakościowych (CAQDAS) W Projektowaniu I Prowadzeniu Badań. nisw 2013, 185-202.