(1)
Wais, K. Synergia Badań społecznych, Analiz Statystycznych I Nowych Technologii – Nowe możliwości I Zastosowania. nisw 2013, 203-216.