(1)
Szuwarzyński, A. Ocena efektywności Procesu Dyplomowania Na Studiach Pierwszego Stopnia W Polskich Publicznych Uczelniach Technicznych. nisw 2018, 85-111.