(1)
Antonowicz, D.; Sin, C.; Wiers-Jenssen, J. Pozyskiwanie studentów Zagranicznych Do Uczelni krajów półperyferyjnych. Badanie porównawcze Norwegii, Polski I Portugalii. nisw 2019, 155–181.