(1)
Bieliński, J.; Tomczyńska, A. Etos Nauki We współczesnej Polsce. nisw 2019, 219–250.