(1)
Kulczycki, E.; Rozkosz, E. A.; Drabek, A. Umiędzynarodowienie Polskich Czasopism W Naukach społecznych I Humanistycznych – Transformacyjna Rola Systemu Ewaluacji Nauki. nisw 2019, 331–357.