(1)
Dąbrowa-Szefler, M. OECD; Szkolnictwo wyższe; zarządzanie Szkolnictwem wyższym; Finansowanie Szkolnictwa wyższego; Internacjonalizacja Szkolnictwa wyższego; Kariera Naukowa; Nauczyciele Akademiccy. nisw 2009, 56-78.