(1)
Drogosz-Zabłocka, E. Potwierdzanie Kwalifikacji - doświadczenia Polskie. Informacja O Zrealizowanym Projekcie Zewnętrzny Egzamin Zawodowy. Analiza, Diagnoza Oraz Perspektywy Zmian. nisw 2009, 169-183.