(1)
Dziedziczak-Foltyn, A.; Musiał, K. Kontrolować Czy nadzorować? Modelowanie Polskiej Polityki Szkolnictwa wyższego Z Punktu Widzenia Nordyckiej Utopii. nisw 2009, 102-128.