(1)
Bereziat, G. Od Uniwersytetu Piotra I Marii Curie Do Uniwersytetu Sorbony. Radykalna Reforma zarzÄ…dzania Francuskimi Uniwersytetami. nisw 2009, 132-135.