(1)
GaƂkowski, A. Uniwersytet W Procesie Przemian Rozmowa Z Prof. Dr. Hab. Jerzym Wilkinem. nisw 2010, 9-16.