(1)
BiaƂecki, I. Wprowadzenie. Dwa Nurty Polityki Edukacyjnej?. nisw 2010, 117-124.