(1)
Błesznowski, B.; Bujalski, M. Polityka Edukacyjna Jako Polityka Prawdy W społeczeństwie Ponowoczesnym. nisw 2010, 160-171.