(1)
Drogosz-Zabłocka, E.; Minkiewicz, B. Potencjalne Kwalifikacje absolwentów Uczelni Warszawy I Mazowsza. nisw 2010, 224-249.