(1)
Antonowicz, D.; Krawczyk-Radwan, M.; Walczak, D. Rola Marki Dyplomu W Perspektywie niżu Demograficznego W Polsce (2010—2020). nisw 2011, 87-105.