(1)
Werner, E. Absolwent szkoły wyższej - Sylwetka W kontekście społecznym. nisw 2011, 106-118.